X

۱۴۰۰

دفتر سینمایی

نمایشنامه خوانی :‌ هیچی به هیچی

نمایشنامه خوانی : هیچی به هیچی

به قلم :‌سیاوش نثری

بازیگران :‌

فرشته :‌فائزه صدر

مادر :‌ مهرنوش رام پور

مهران :‌ سروش رام پور

باران :‌ آزاده احمد زاده

احسان :‌عباس قویدل

مدیر هنری :‌پیمان طالبیان

تدوین :‌شادی شایان فر

با تشکر ازمدیریت آموزشگاه هنری آرتا

موسسه هاردا فیلم

تهیه شده در ” دفتر سینمایی ”

 قسمت اول