X

جزئیات وبلاگ

دفتر سینمایی

خرازی ها: سینمای ایران در دولت «تدبیر و امید» نه با تدبیر اداره شد نه مبشر و مبلغ امید بود!/ جشنواره های سینمایی در این سال ها جشنواره اطعمه و اشربه خوشمزه بودند و هیچ دستاوردی نداشتند! – اخبار سینمای ایران و جهان

سینماپرس: شهرام خرازی ها کارشناس ارشد مدیریت رسانه و عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در خصوص ۸ سال عملکرد دولت روحانی در حوزه سینما و انتظارات از رئیس جمهور آینده گفت: سینمای ایران در دولت «تدبیر و امید» نه با تدبیر اداره شد نه مبشر و مبلغ امید بود!؛ ۸ سال سینمای ایران به قهقرا رفت و آخرش رسید به سینمای مخملباف در قالب فیلم های داس و چکشی «شیشلیک» و «روشن»؛ آلبومی که دولت تدبیر و امید از سینمای ایران پیش چشم گذاشت پر بود از عکس هایی که نمی شد قاب شان کرد، نمی شد به کسی نشان شان داد و نمی شد در فضای مجازی منتشرشان کرد. سینما ۸ سال تمام در دولت تدبیر و امید فقط نقش ویترین دلفریبی را داشت برای نمایش کالاهایی که اورجینال نبودند و اصالت نداشتند!

این منتقد سینما در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: سینمای ۸ ساله تدبیر و امید تهی از تدبیر و تھی از امید، نه درست مدیریت شد نه درست صادر شد. ۸ سال تمام نتوانستیم صدا و پیام انقلاب مان را از طریق تریبون قدرتمند سینما به گوش جھانیان برسانیم.

وی ادامه داد: کمیته انتخاب بهترین فیلم ایرانی برای معرفی به آکادمی اسکار در طول این ۸ سال چه دستاوردی داشت؟ برای معرفی فیلم به اسکار، نام و محتوا و فرم فیلم مھم نبود، فقط اسم فیلمساز مھم بود و دیدیم این مورد آخرش «خورشید» مجید مجیدی را که چقدر زود غروب کرد و سرنگون شد!

خرازی ها خاطرنشان کرد: جشنواره جهانی فیلم فجر، جھانی نشد فقط اسم و عنوان جهانی و بین المللی را با خود یدک کشید. جشنواره ای که در عمل جشنواره ای ابتر بود. بیشتر جشنواره اطعمه و اشربه خوشمزه و کاتالوگ ھای نفیس بود تا جشنواره فیلم ھای سینمایی از سراسر دنیا! جشنواره فیلم فجر در حد یک جشنواره محلی ھم محلی از اعراب نداشت و آخرین دوره اش در دولت تدبیر و امید بدون تدبیر در دل طوفان کرونا برگزار شد و آن قدر فیلم ھایش در سطحی وسیع اکران شدند که عملاً شکل جشنواره ای خود را از دست داد و این جشنواره ها هیچ دستاوردی نداشتند.

این کارشناس فرهنگی در ادامه اظهاراتش به دیگر فجایع در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و اظهار داشت: خانه سینما فاقد ویژگی ھای یک تشکل قدرتمند صنفی بود. خانه سینما باید خانه تکانی می شد که لبته نشد. این اواخر با سر و سامان دادن به نظام سینمایی تکانی به خود داد که البته آن ھم از برکت شیوع کرونا بود. رسانه ھای ایران کماکان و به سبک و سیاق گذشته  ھمچنان آکنده بود از مطالبی درباره مضمون و فیلمنامه فیلم ھای سینمایی ایرانی که نه تحت عنوان نقد فیلمنامه بلکه به نام نقد فیلم چاپ و منتشر شدند.

وی یادآور شد: وزارت ارشاد و انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران نتوانستند جلوی سونامی منتقدنماھا را بگیرند و ھر کس در ھر مقام و جایگاھی خودش را منتقد فیلم معرفی کرد، مطلب و یادداشت نوشت، کارت جشنواره گرفت حتی جلوی دوربین تلویزیون رفت!

خرازی ها متذکر شد: در این سال ها سینماتک از تب و تاب افتاد و شأن و اھمیت خود را از دست داد. مسعود کیمیایی، بھمن فرمان آرا، ابراھیم حاتمی کیا و مجید مجیدی بدترین فیلم ھای شان را در دولت تدبیر و امید ساختند. بھرام بیضایی فیلم نساخت، خیلی ھا نساختند. سفارشی سازی به اوج رسید. سینمای دفاع مقدس از اصل خود دور شد. سینمای تدبیر و امید نتوانست با تلویزیون کنار بیاید و تلویزیون ھم ھمچنان به لجاجت خود ادامه داد و از پخش ارزان و انبوه تیزر فیلم ھای سینمایی سر باز زد.

این منتقد تأکید کرد: ما در دولت تدبیر وامید شاھد سقوط آشکار سینمای کمدی و فیلم ھای تجاری بودیم. حنای بازیگران درجه ۸ سریال ھای نازل تلویزیون در سینما رنگ نداشت. بازیگران سینما در تئاتر سرگردان بودند. موفقیتی اگر بود حاصل حضور پربار بازیگران تئاتر در سینمای ایران بود.

وی در ادامه این گفتگو از انتظارات خود برای آینده سینمای کشور سخن گفت و اظهار داشت: ما از دولت آینده انتظار داریم تکلیف خانه سینما، شرح وظایف و حدود اختیارات این خانه را روشن کند و نظام سینمایی را منسجم نموده و تعالی بخشد. الان اعضای صنوف مختلف سینما صاحب شماره نظام سینمایی و ھنرکارت ھستند. این شماره باید رسمیت بیشتری پیدا کند و آن کارت باید از قالب کوپنی اش خارج شود.

خرازی ها خاطرنشان کرد: دولت آتی باید نظام رسانه ای این مملکت را سامان مند کند ونباید به ھر کسی اجازه ورود به عرصه قلم و کاغذ را بدھد. نباید ھر کسی که توصیه ای پشت سرش بود خود را منتقد معرفی کند، در ایام جشنواره فیلم فجر نقد بنویسد و بعد ناپدید شود تا سال آینده! وزارت ارشاد و انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران باید این ھرج و مرج را خاتمه دھند، از خواب ۸ ساله شاید ھم بیشتر! برخیزند، جلوی این اباطیل نویسی ھای حزبی را بگیرند و برای ھر نو رسیده ای کارت عضویت صادر نکنند.

وی ادامه داد: وزارت ارشاد باید نقد فیلم را بازتعریف و ھدفمند نماید. درحال حاضر فقط یک منتقد فیلم شناخته شده در ایران داریم که او ھم به واسطه بھره مندی از تریبون یک رسانه فراگیر و با توصیه و سفارش و نه الزاماً با قلم و  نوشته ھایش شناخته می شود پس حوزه نقد فیلم باید از منوپولی خارج شود و نباید همه فیلم ھا از زبان او نقد شوند. سینمای ایران نباید چند متولی داشته باشد. وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی باید قد راست کند، خود را پیدا کند، تصمیم ساز باشد و اجازه ندھد ارگان ھای دیگر در امور سینمای ایران دخالت کنند. سینما نباید جزیره ای اداره شود. وضعیت ممیزی باید شفاف شود و از سیطره ابر غبارآلودی که سال ھاست احاطه اش کرده خارج شود.

خرازی ها سپس با بیان اینکه وزارت ارشاد باید جلوی برگزاری جشنواره ھای سینمایی متعدد را بگیرد متذکر شد: برگزاری این همه جشنواره پر هزینه در شرایط سخت تحریم ناجوانمردانه امپریالیسم آمریکا، توجیه اقتصادی ندارد. ارشاد نباید اجازه دھد افراد فاقد مدرک تحصیلی مرتبط با سینما به عضویت ھیأت داوران جشنواره ھا در آیند. افراد نباید با پارتی بازی عضو ھیأت داوران جشنواره ھا شوند. اگر سکه ای به عنوان دستمزد داوری ھست و توزیع می شود سھم همه ھست نھ سھم او که با توصیه و سفارش و بدون مدرک تحصیلی مرتبط به

عنوان عضو ھیأت داوران برگزیده می شود!

وی افزود: دولت پیش رو باید جلوی رانت خواری را بگیرد. جلوی ساخت فیلم ھای سفارشی و ارگانی را بگیرد. جلوی اکران سفارشی را بگیرد. دولت آینده باید سرمایه گذاری در سینما را نظام مند کند و اجازه ندھد ھر تاجر و بچه پولداری به عنوان سرمایه گذار فیلم سینمایی وارد میدان شود. استعدادھای ناب بازیگری نباید پشت دروازه ھای طلایی سینما بمانند. ارشاد باید جلوی فروش نقش ھای سینمایی را بگیرد و نباید اجازه دھد بچه پولدار ھا نقش ھای اصلی فیلم ھای سینمایی را با چشم ھای رنگی شان تصاحب کنند و با پول ھای بادآورده پدرشان به  چنگ آورند.

خرازی ها در خاتمه این گفتگو اظهار داشت: دولت آتی باید از تمرکزگرایی بگریزد و سینما را از محدوده پایتخت فراتر ببرد. دختران و پسران جوان و با استعداد ھموطن من نباید به خاطر آن که در شھرستان سکونت و سودای سینما در سر دارند، شھر خویش را رھا نموده و راھی پایتخت شوند.

مشاهده خبر از سایت منبع

اشتراک گذاری

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.