فرم

لیست دفاتر سینمایی فعال

نام دفترمدیر مسئولمشاهده پروفایل
شرکت فیلمسازی تصویر سرزمین خورشیدحسین مظفریپروفایل
تصویر صحنه محمد حسین جعفریپروفایل
موسسه فرهنگی هنری اندیشه ماهانابوالفضل دژاکامپروفایل
مدرسه فیلم سازی و پژوهشهای سینمایی هیلاجامیر شهاب رضویانپروفایل

جهت ثبت نام دفاتر سینمایی فرم زیر را تکمیل نمایید